DRAGI PRIJATELJI,
HUMANITARNA ORGANIZACIJA "ZAJEDNO ZA ŽIVOT"
JE PRIVREMENO PRESTALA SA RADOM I
AKTIVNOSTIMA.

UKOLIKO IMATE PITANJA MOŽETE IH POSLATI NA
ADRESU: ZAJEDNO@ZAJEDNOZAZIVOT.RS